fr nl en

Objets ajoutés récemment ×

Il n'y a aucun objet dans votre panier.

Liber Amicorum Daniel Mareels

Collection : Non
ISBN : 978-2-87455-967-9
Nombre de pages : 384
Date de publication : 3 juil. 2015
Format : 17X24
Support : Papier
Liber Amicorum Daniel Mareels
Bancaire en financiële fiscaliteit / Fiscalité bancaire et financière
Cet ouvrage rend hommage à Daniel Mareels, figure qui a marqué la fiscalité belge ces dernières décennies, spécialement dans le domaine bancaire et financier.
Le lecteur trouvera dans ce Liber Amicorum des commentaires pointus et critiques des derniers développements et réformes qui ont secoué la fiscalité bancaire et financière, rédigés par des auteurs dont la qualité et l’expérience ne sont plus à démontrer.
Les contributions ainsi réunies visent à donner à la fois un regard rétrospectif mais aussi et peut-être avant tout une vision prospective sur la fiscalité financière belge et internationale, qui puisse inspirer de nombreuses générations de fiscalistes.

Met dit boek willen we hulde brengen aan een man die de Belgische fiscaliteit de jongste decennia mee vormgegeven heeft, in het bijzonder op bancair en financieel vlak.
De auteurs zijn collega’s en oud-collega’s, experts in fiscale en financiële zaken, die allen mooie herinneringen hebben aan hun professionele en persoonlijke contacten met Daniel Mareels. Het is namelijk zo dat de gevierde niemand onverschillig laat door zijn wilskracht, zijn gevoeligheid en zijn open geest, maar ook door zijn open instelling.
In dit Liber Amicorum vindt de lezer scherpe commentaren en kritieken terug op de recentste ontwikkelingen en hervormingen die de bancaire en financiële fiscaliteit hebben beïnvloed. Deze bijdragen zijn geschreven door auteurs die hun kwaliteiten en expertise reeds lang hebben bewezen.
Deze bijdragen blikken in de eerste plaats terug, maar ook, en misschien vooral, vooruit op de Belgische en internationale financiële fiscaliteit, en zullen daarom nog vele generaties fiscalisten kunnen inspireren.