fr nl en

Objets ajoutés récemment ×

Il n'y a aucun objet dans votre panier.

De btw op bancaire en financiële verrichtingen

Collection : Non
ISBN : 978-2-8072-0099-9
Nombre de pages : 608
Date de publication : 17 janv. 2017
Format : 17X24
Support : Papier
De btw op bancaire en financiële verrichtingen
OU
Préface
Rodolphe de Pierpont
Sous la coordination de
Philippe Gamito, Sebastian Kirsch
De diensten die banken en financiële instellingen leveren, zijn in de loop der jaren heel divers en steeds gesofisticeerder geworden. De technologische vooruitgang en de toenemende globalisering hebben het bestaan van de instellingen die actief zijn in de financiële wereld en dat van de gebruikers van financiële diensten danig veranderd.
Als gevolg van deze evoluties moet ook de fiscale wetgeving zich, zo goed en zo kwaad als het kan, aanpassen. Wat de btw betreft, zijn er weinig Europese of Belgische wetswijzigingen doorgevoerd. Wel heeft het Europese Hof van Justitie een aantal criteria aangebracht die in het bijzonder nuttig zijn bij de beoordeling van btw-vrijstellingen die van toepassing zijn op financiële diensten.
Het opzet van dit boek is om aan professionelen, zowel bedrijfsfiscalisten als boekhouders, fiscaal adviseurs en gespecialiseerde advocaten, een overzicht te bieden van de principes, de administratieve richtlijnen en de rechtspraak die van toepassing zijn op de btw op financiële producten.
De auteurs duiden en bespreken de behandeling van de btw op de voornaamste commissies die de banken aan hun klanten aanrekenen. Ze voegen er ook samenvattende tabellen bij en verwijzen naar de belangrijke administratieve en jurisprudentiële uitspraken die deze materie tot op vandaag vormgegeven hebben.

Dit boek is ook beschikbaar in het Frans: La TVA sur les opérations bancaires et financières.