fr nl en

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

Europese schaal ter bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke invaliditeit 2011

Series : No
ISBN : 978-2-87455-296-0
Number of pages : 104
Publishing date : Apr 11, 2011
Size : 17 x 24
Media : Papier
Europese schaal ter bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke invaliditeit 2011
OR
Sous la direction de
Pierre Lucas
Avant-propos
Marleen Zegers
De Europese schaal, die het resultaat is van een consensus tussen Europese experts onder leiding van CEREDOC, biedt de mogelijkheid om lichamelijke schade op een coherente en gelijke wijze te evalueren.
Door haar verplichte toepassing inzake arbeids- en privéongevallen voor Europese ambtenaren, is de schaal een referentie geworden in geschillen over de evaluatie van lichamelijke schade.
Deze tweede uitgave bevat talrijke nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen die werden voorgesteld door de permanente commissie voor de schaal. U vindt hierin:
- nieuwe artikelen over minder erge, maar vaak voorkomende schade;
- belangrijke aanpassingen aan het hoofdstuk over neurologische restletsels, waardoor het kwantificeren van cognitieve stoornissen vereenvoudigd wordt;
- een herwerking van het hoofdstuk over psychiatrie, waarbij de evaluatiemarges veel nauwer zijn geworden;
- nieuwe artikelen over de restletsels aan spieren en pezen;
- belangrijke veranderingen in het hoofdstuk over de handletsels, waarvoor de evaluatie vergemakkelijkt wordt;
- een herstructurering van het hoofdstuk over urologie, in functie van moderne evaluatietechnieken, voornamelijk bij nierletsels;
- een verbetering van het hoofdstuk over de milt;
- een herwerking van het hoofdstuk over huidletsels.
Dit werk geeft tevens een antwoord op vragen uit de praktijk en is, om die reden, een onmisbaar instrument voor elke medisch deskundige of schadebeheerder.