fr nl en

Objets ajoutés récemment ×

Il n'y a aucun objet dans votre panier.

Het Medisch-technisch Comité bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: van onbekend tot ‘teerbemind’… - 2010/4 - PDF

Collection : Non
Nombre de pages : 13
Date de publication : 14 déc. 2010
Format : A4
Support : pdf
Het Medisch-technisch Comité bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: van onbekend tot ‘teerbemind’… - 2010/4 - PDF
Consilio - downloadable artikel
OU
Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt beheerd door een paritair samengesteld beheerscomité. In de schoot van het FAO zijn meerdere technische comités actief die vooral een adviserende rol hebben ten overstaan van het genoemde beheerscomité. Één daarvan is het Medisch-technisch Comité (MTC). Het doel van deze bijdrage is het MTC even in de schijnwerpers te zetten opdat het niet langer onbekend en daardoor – ten onrechte – onbemind zou zijn…