fr nl en

Objets ajoutés récemment ×

Il n'y a aucun objet dans votre panier.

Inleiding tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Collection : Non
ISBN : 978-2-8072-0590-1
Nombre de pages : 348
Date de publication : 2 sept. 2019
Format : 17x24
Support : Papier
Inleiding tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter attentie van het notariaat
OU
De codificatie van het vennootschapsrecht bij de aanvang van het millennium was voornamelijk een operatie van ‘heersend recht’. Twintig jaar later realiseert het Wetboek van vennootschappen en verenigingen datgene waarvan de auteurs van het Wetboek van Vennootschappen gedroomd hadden: het vennootschapsrecht hervormen om het aan te passen aan de moderne tijd. Het nieuwe wetboek biedt dan ook handige instrumenten aan de ondernemers en aan de professionele beroepsbeoefenaars die hen bijstaan in de oprichting van hun onderneming op maat. Dit naslagwerk is daarom vooral gericht op deze professionals.

Hoewel dit boek zich in de eerste plaats richt tot de notarissen, die aanwezig zijn bij de sluiting van de vennootschapsovereenkomst en die als onpartijdige raadgevers optreden bij latere wijzigingen, zijn de behandelde thema’s zeker ook van belang voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vennootschapsrecht.

Dit naslagwerk behandelt de krachtlijnen van de hervorming, de oprichtings- en bekendmakingsformaliteiten, het bestuur en de geschillenregeling, de nietigheden en ontbindingen, de verschillende rechtsvormen en hun bijzonderheden, de herstructurerings- en omzettingsverrichtingen, zowel intern als grensoverschrijdend, en het overgangsrecht. Bovendien bevat het tal van technische fiches die op systematische wijze de meest gangbare procedures samenvatten.

Dit boek is ook beschikbaar in het Frans : Introduction au Code des sociétés et des associations