fr nl en

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

L'Entreprise et le Droit / Tijdschrift voor Aannemingsrecht 1/2012

Series : No
ISBN : 978-2-87455-530-5
Number of pages : 100
Publishing date : Apr 2, 2012
Size : 16 x 24
Media : Papier
L'Entreprise et le Droit / Tijdschrift voor Aannemingsrecht 1/2012
OR
Numéro 1/2012
SOMMAIRE/INHOUD
Jurisprudence/Rechtspraak
- Installations souterraines (dégâts aux-) – Catastrophe de Ghislenghien / Ondergrondse installaties (schade aan-) – Ramp Gellingen
Mons, 28 juin 2011 / Bergen, 28 juni 2011
Obs./Noot J.-P. Renard
- Sécurité (sur chantier) / Veiligheid (op de bouwplaats)
Anvers, 14 décembre 2011 / Antwerpen, 14 december 2011
Obs. la Rédaction / Noot de Redactie
- Agréation/Erkenning
Cass., 15 avril 2011 / Cass., 15 april 2011
Obs. A. Verheggen et C. De Wolf - « De temporele toepassing van de erkenningsvereisten » / Noot A. Verheggen en C. De Wolf - « De temporele toepassing van de erkenningsvereisten »
Bibliographie/Boekbespreking